04 February 2011

Τριμερής Υπουργείου - Εργοδοτών - Ενώσεων για την ασφάλιση και τις ΣΣΕ

Την πάγια απόφαση της ΕΣΠΗΤ να μην δέχεται καταστρατήγιση της ΣΣΕ και βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας για τα μέλη της και όσους εργάζονται σε μη ημερήσια έντυπα, επανέλαβε το Δ.Σ. της Ένωσης κατά την παρουσία του σε τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου, στο υπ. Εργασίας, με παρουσία και των εργοδοτών. Παρακάτω αναδημοσιεύεται η ανακοίνωση της ΕΣΠΗΤ:

Το ζήτημα της ασφάλισης, μεταξύ άλλων, προέταξαν οι Ενώσεις εργαζομένων στη σημερινή τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την προεδρία του Υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου, όπου παρουσία του εκπροσώπου της επιχείρησης και προέδρου του ΣΕΠΤ Θεοχάρη Φιλιπόππουλου, των προέδρων της ΕΠΠΗΤ Χρήστου Μαΐδη, της ΠΕΛ Χρήστου Μαντζώρου, του νομικού συμβούλου Δημήτρη Περπατάρη και του Προέδρου της ΕΣΠΗΤ Γιάννη Πλαχούρη, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την απόπειρα εφαρμογής μείωσης μισθών, υπογραφής ατομικών συμβάσεων, μείωσης ωρών εργασίας κ.α. και καταγγέλθηκαν οι τρομακτικές συνέπειες και τα κενά νόμου για την πλήρη προστασία των εργαζομένων και οι γενικότερες συνέπειες που καθιστούν απαγορευτική την εφαρμογή παρόμοιων ρυθμίσεων.

Οι Ενώσεις ζήτησαν την ματαίωση κάθε σχετικής απόπειρας καταστρατήγησης των ΣΣΕ από τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Επισημάνθηκε ακόμη ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ δεν ασφαλίζει τη μερική απασχόληση ή την εκ περιτροπής εργασία. Απαίτησαν δε να μην προχωρήσουν σε απολύσεις όσων εργαζομένων αρνούνται να δεχτούν βλαπτικές μεταβολές των όρων και αμοιβών εργασίας τους.
Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) εξετάζει παράλληλα όλες τις νομικές ενέργειες προστασίας των όρων απασχόλησης και αμοιβών των μελών της και των εργαζομένων στα μη ημερήσια έντυπα (περιοδικά και μη ημερήσιες εφημερίδες).

Δεν συναινούμε σε καταστρατήγηση των ΣΣΕ
Επαναλαμβάνουμε την πάγια θέση μας και δεν συναινούμε στην υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών, ούτε αποδεχόμαστε την μονομερή επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας για τους ακόλουθους λόγους:

1. Παραβιάζεται το κατώτατο δεσμευτικό όριο της ΣΣΕ μεταξύ ΕΣΠΗΤ και ΣΕΠΤ. Επομένως η ΣΣΕ της ΕΣΠΗΤ και μάλιστα παρά την εκάστοτε κήρυξή της ως υποχρεωτική, δεν θα μπορεί να έχει εφαρμογή στην πράξη με συνέπεια αργά ή γρήγορα να καταστεί ανενεργός.

2. Η υπογραφή εργαζομένου σε ιδιωτικό συμφωνητικό ανατρέπει τον ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΒΛΑΠΤΙΚΟ χαρακτήρα μίας τέτοιας πρακτικής των εργοδοτών, αφού θα εμφανίζεται να έχει γίνει με την συναίνεση - συνυπογραφή του εργαζομένου.

3. Κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει το χρονικό εύρος των ρυθμίσεων αυτών, αφού κάθε χρόνο και εσαεί, μπορεί να ζητείται από τον εργοδότη η τροποποίηση-περικοπή της ατομικής σύμβασης εργασίας, το δε σύστημα «εκ περιτροπής» μπορεί πλέον παραδεκτά να λειτουργεί για εννέα μήνες σε κάθε ημερολογιακό έτος με αρνητικότατες συνέπειες τόσο ως προς τις αποδοχές, όσο και ως προς την ασφάλιση (για ημέρες μη απασχόλησης δεν καταβάλλονται αποδοχές και επομένως και ένσημα) ενώ με τέτοιες πρακτικές το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ουσιαστικά «καταργείται» και οι εργαζόμενοι υφίστανται δυσμενέστατες αλλαγές στο επίπεδο ασφάλισης.

4. Οι ανωτέρω πρακτικές δεν αποκλείουν τις απολύσεις, ατομικές ή στο όριο των ομαδικών. Σε κάθε περίπτωση είναι πρωταρχικής σημασίας η προστασία των θέσεων εργασίας.

5. Το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας προϋποθέτει από το Νόμο την ύπαρξη μιας τόσο δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, που μόνο με απολύσεις θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Κάθε άλλη απόπειρα εφαρμογής του συνιστά καταστρατήγηση του Νόμου, πολύ περισσότερο μάλιστα στα συγκεκριμένα περιοδικά του Ομίλου των Αττικών (και σε όσα άλλα επιχειρείται κάτι ανάλογο αυτή την περίοδο) δεν προηγήθηκε καν η έστω τυπική διαβούλευση που επιβάλλει ο Νόμος.

6. Βεβαίως τα πιο πάνω δικαιώματα προστατεύονται και δικαστικά, η εκ των υστέρων επίκλησή τους όμως και μάλιστα αν προηγηθεί συνυπογραφή του δικαιούχου, καθιστά δυσχερή και αβέβαιη τη θετική έκβαση της σχετικής δικαστικής διαδικασίας. Το ίδιο ισχύει και για τη δυνατότητα δικαστικής προσβολής της νομιμότητας συστήματος εκ περιτροπής εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, αμεσότερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση/εναντίωση είναι η άμεση ατομική αντίδραση του θιγόμενου και η συλλογική δια μέσου της ΕΣΠΗΤ. Κι όσο πιο ενιαία είναι αυτή η αντίδραση, τόσο και πιο αποτελεσματική θα αποδειχτεί στην πράξη.