10 February 2010

Πρόταση του ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ για το Πρόγραμμα Δράσης του νέου Δ.Σ.

Το μετεκλογικό τοπίο μέσα στο οποίο θα δράσει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΠΗΤ βρίσκει την Ένωσή μας αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα, αλλά και πολλές προκλήσεις. Το ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ καταθέτει σήμερα δημόσια ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο στηρίζεται σε μια σειρά από άξονες:
- Για να γίνει η ΕΣΠΗΤ πιο ανοικτή, δημοκρατική, ένωση των μελών της.
 • Να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμενο όλες οι διαδικασίες της με κυρίαρχες τις Γενικές Συνελεύσεις, όπου πρέπει να τίθενται και να συζητούνται ανοικτά  και να ψηφίζονται όλα τα θέματα.
 • Να ξεκινήσουν συνελεύσεις μέσα στις επιχειρήσεις, όπου να τεθούν θέματα εκλογής εκπροσώπων και συζήτησης των διεκδικήσεων για τη νέα συλλογική σύμβαση. 
 • Να δεσμευτεί το Δ.Σ. για την τακτική συνεδρίαση του Μικτού Συμβουλίου
 • Να προχωρήσει η καταγραφή των συναδέλφων που εργάζονται σε όλες τις επιχειρήσεις και να ξεκινήσει καμπάνια εγγραφής όλων στην ΕΣΠΗΤ.
 • Να υπάρξει δέσμευση αλλαγής του καταστατικού στην κατεύθυνση κατάργησης όλων των περιορισμών εγγραφής νέων μελών, αναβάθμισης του ρόλου του Μικτού, καθιέρωσης λειτουργικών Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεωτικών συνελεύσεων ανά επιχείρηση ή περιοδικό.

 - Για να γίνει η ΕΣΠΗΤ διεκδικητική, μαχητική και ικανή να δώσει μάχες και να πετύχει νίκες.

 •  Με αρχή τη διεκδίκηση της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, όπου να παλέψουμε να περιληφθούν όλοι όσοι ασκούν δημοσιογραφική εργασία, να υπάρξει ειδική μέριμνα για τους εργαζόμενους συναδέλφους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, να απαιτηθούν ουσιαστικές αυξήσεις και απαγόρευση των απολύσεων.
 • Με οργάνωση αυτής της μάχης μέσα από συνελεύσεις στις επιχειρήσεις και έκτακτη γενική συνέλευση.
 • Με δημοσιοποίηση των διεκδικήσεων και άσκηση πίεσης προς τους εργοδότες με κάθε μέσον.
 • Με δέσμευση για αυτόματη δημοσιοποίηση και καταγγελία για κάθε απόλυση ή άλλη βλαπτική μεταβολή στην εργασία συναδέλφου.
 • Με οργάνωση και συντονισμό των υπολοίπων ενώσεων που καλύπτουν εργαζόμενους στα περιοδικά για κοινές διεκδικήσεις και κοινές συγκεντρώσεις εργαζομένων μέσα στις επιχειρήσεις και κυρίως τα μεγάλα συγκροτήματα.
 • Με τακτικές ανά δίμηνο γενικές συνελεύσεις στους χώρους εργασίας, για ενημέρωση των συναδέλφων επί όλων των ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο.

 - Για να αποκτήσει η ΕΣΠΗΤ ζωντάνια και δραστηριότητα.

 •  Να ξεκινήσει ουσιαστική και τακτική ενημέρωση μέσα από την ιστοσελίδα ή την αποστολή e-mail για όλα τα θέματα.
 • Να οριστούν ανοικτές επιτροπές εργασίας για όλα τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο: εργαζόμενοι με μπλοκάκι, εργαζόμενοι σε portals, ασφαλιστικό, νέα μέσα και εργασιακές σχέσεις, νέοι εργαζόμενοι, είναι μερικά από αυτά. Απεύθυνση των επιτροπών σε όλα τα μέλη της ΕΣΠΗΤ και άνοιγμα του διαλόγου για όλα αυτά τα θέματα.
 • Να οργανωθεί και σχεδιασθεί η έκδοση ενημερωτικού εντύπου της ένωσης.
 • Να οργανωθεί ένας χώρος επικοινωνίας και δραστηριότητας των μελών.
 • Να ληφθεί πρωτοβουλία για την οργάνωση εκδήλωσης γύρω από τη δημοσιογραφική εργασία στις νέες συνθήκες ενημέρωσης. 
- Για να αποκτήσει η ΕΣΠΗΤ ουσιαστικό και μαχητικό λόγο σε όλα τα μεγάλα θέματα που αφορούν τον κόσμο της εργασίας.

 • Με κάθετη άρνηση συζήτησης κάθε περαιτέρω δυσμενούς αλλαγής στα ασφαλιστικά δικαιώματά μας.
 • Με υπεράσπιση παροχών και κεκτημένων και απαίτηση να αυξηθούν οι παροχές υγείας, οι συντάξεις και να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
 • Με διεκδίκηση να καταργηθεί η κλοπή του 10% του αγγελιοσήμου και το τζογάρισμα των αποθεματικών στο χρηματιστήριο.
 • Με ένταξη όλων των εργαζομένων συντακτών με μπλοκάκι ή στα διαδικτυακά Μέσα, στο φυσικό τους ταμείο το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
 • Με διεκδίκηση μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικών αυξήσεων, αύξησης των αφορολογήτων ορίων, κάλυψης όλων των ανέργων με ουσιαστικές παροχές, χτύπημα της ανασφάλιστης εργασίας και των ελαστικών μορφών απασχόλησης. 
 • Με διεκδίκηση να μην παίρνουν κρατική διαφήμιση όσοι εκδότες απολύουν εργαζόμενους, δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι στα δημοσιογραφικά ταμεία, δεν τηρούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ή χρωστούν μισθούς στους εργαζομένους τους.

 - Για να γίνει η ΕΣΠΗΤ κομμάτι μιας ενιαίας δύναμης στον Τύπο.

 • Με ανάληψη πρωτοβουλιών για την μόνιμη κοινή δράση όλων των σωματείων μέσα στις επιχειρήσεις των ΜΜΕ.
 • Με διεύρυνση του Διασωματειακού σε όργανο με εκλεγμένους αντιπροσώπους από κάθε σωματείο.
 • Με την προώθηση ίδρυσης κοινών επιτροπών αγώνα ή επιχειρησιακών επιτροπών σε κάθε μεγάλη επιχείρηση.
 • Με την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση του ενιαίου Συνδικάτου Τύπου.
Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης μπορεί να συγκεντρώσει την ευρύτερη αποδοχή των μελών της ΕΣΠΗΤ και είναι ικανό να αποτελέσει αρχή μιας νέας εποχής για την Ένωσή μας, μακριά από τις αγκυλωτικές και γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος. Σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης είναι έτοιμο να συμβάλει το ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ με όλες του τις δυνάμεις και καλεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο να το υιοθετήσει.