13 December 2010

Οι συμβάσεις ανατρέπονται – Άμεση αντίδραση τώρα! Να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ

Με το πολυνομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή σήμερα και πρόκειται να ψηφιστεί αύριο, ό,τι γνωρίζαμε για τη διαδικασία και την ισχύ των συλλογικών συμβάσεων τίθεται σε πλήρη αμφισβήτηση. Οι Ειδικές Επιχειρησιακές Συμβάσεις που προωθεί η κυβέρνηση σε συνδυασμό με την μεταμόρφωση του ΟΜΕΔ, δημιουργούν ένα τεράστιο κίνδυνο για όλες τις συμβάσεις και φυσικά και αυτές του περιοδικού Τύπου. Οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης από το επίπεδο του κλάδου μεταφέρονται στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης, αδυνατίζοντας τη διαπραγματευτική ικανότητα των σωματείων και ισχυροποιώντας την ασυδοσία των εργοδοτών. Ειδικά στον κλάδο μας με τις δεκάδες διάσπαρτες επιχειρήσεις, η υπογραφή συμβάσεων με τους εργοδότες θα σημαίνει γενικευμένος εκβιασμός, όπως αυτός που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες σε πολλές επιχειρήσεις του περιοδικού τύπου, με τις μειώσεις μισθών και τις απολύσεις.
Στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, προβλέπεται νέος τύπος σύμβασης η λεγόμενη Ειδική Επιχειρησιακή ΣΣΕ, για την οποία όλα τα θέματα είναι ανοικτά σε διμερή συμφωνία και υπογραφή – από τις μειώσεις μισθών, μέχρι τον αριθμό των απολύσεων. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι:

- Συμφωνούνται σε επίπεδο επιχείρησης, έχουν τη δυνατότητα απόκλισης από τις κλαδικές συμβάσεις και είναι ετήσιες, με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης. Μοναδικός περιορισμός τα κατώτερα επίπεδα αμοιβών της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης (739 ευρώ σήμερα)

- Μπορούν να ρυθμίζουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας, ζητήματα όπως η μερική απασχόληση, η εκ περιτροπής εργασία και οι διαθεσιμότητες.

- Υπάρχει δυνατότητα να καταρτίζονται και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενους, όπου δεν υπάρχει σωματείο. Σε αυτή την περίπτωση την σύμβαση υπογράφει το αντίστοιχο κλαδικό σωματείο ή η ομοσπονδία.

- Για τη σκοπιμότητα της κατάρτισή τους υποβάλλεται κοινή αιτιολογημένη έκθεση στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο όμως έχει μόνο γνωμοδοτικό χαρακτήρα

- Η Σύμβαση που θα υπογράφεται με αυτό τον τρόπο θα έχει ετήσια ισχύ, με απεριόριστη δυνατότητα ανανέωσης.

Παράλληλα με άλλες ρυθμίσεις στο ίδιο νομοσχέδιο:

- Θεσμοθετείται δοκιμαστική περίοδος εργασίας μέχρι 12 μήνες, στη διάρκεια της οποίας ο εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί χωρίς αποζημίωση

- Ακόμα και το δεύτερο χρόνο εργασίας του ο εργαζόμενος μπορεί με προειδοποίηση ενός μηνός να απολύεται χωρίς αποζημίωση.

- Η επιχείρηση μπορεί να θέτει σε διαθεσιμότητα τον εργαζόμενο μέχρι και 9 μήνες (αντί των 6 που ίσχυε μέχρι σήμερα)

- Η ενοικίαση εργαζόμενου σε έμμεσο εργοδότη μπορεί να φθάνει μέχρι 36 μήνες (αντί για 18 που ισχύει).

- Στους μερικώς απασχολούμενους καταργείται η προσαύξηση (10%) του ωρομισθίου για τις επιπλέον ώρες από αυτές που έχουν συμφωνηθεί, ενώ καθίσταται υποχρεωτική η παροχή της πρόσθετης εργασίας

Τέλος όσο αφορά το ρόλο του ΟΜΕΔ το νομοσχέδιο επιφέρει πλήρη ανατροπή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας της μεσολάβησης και της διαιτησίας. Τροποποιώντας 4 άρθρα του ιδρυτικού νόμου (1876/1990) αλλάζουν ο χαρακτήρας, οι αρμοδιότητες και η δομή του ΟΜΕΔ. Βασικό κριτήριο για τις αποφάσεις των μεσολαβητών και των διαιτητών είναι η «εξέταση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας», δηλαδή τα οικονομικά στοιχεία που θα προσκομίζει η επιχείρηση. Άρα από θεσμός προστασίας του πιο αδύνατου μέρους μιας διαπραγμάτευσης – των εργαζομένων, ο Οργανισμός περιορίζεται σε αναλυτή της οικονομικής κατάστασης μιας επιχείρησης.
Μάλιστα ο εργοδότης είναι πλέον ενισχυμένος αφού θα μπορούν και οι δυο πλευρές να προσφεύγουν τόσο στη μεσολάβηση, όσο και στο επόμενο στάδιο της διαιτησίας (αυτό ήταν προνόμιο των εργαζομένων μέχρι τώρα), ενώ εισάγεται και η δικαστική αμφισβήτηση των αποφάσεων των διαιτητών και μάλιστα με διαδικασίες- εξπρές.
Η άμεση καταδίκη από το σωματείο μας αυτού του νομοσχέδιου, η ξεκάθαρη δήλωση ότι αυτό το νόμο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί και η χάραξη μιας επιθετικής τακτικής από εδώ και πέρα είναι τα λιγότερα που μπορούμε να κάνουμε ως κλάδος. Γι αυτούς τους λόγους ζητάμε από το Δ.Σ. της ΕΣΠΗΤ την άμεση σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ώστε να αποφασίσει πώς πρέπει να κινηθεί το σωματείο μας από εδώ και πέρα με τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται, καθώς και την ενεργοποίηση της μεγαλύτερης δυνατής συσπείρωσης όλων των κλαδικών σωματείων του περιοδικού τύπου.

Ο αγώνας πρέπει να περάσει στα χέρια μας – οι αντεργατικές νομοθεσίες καταργούνται με αγώνες διαρκείας και ανυπακοή.