05 May 2009

Δικαιώματα υπό απειλή...

Ευθεία καταπάτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων σημειώνεται το τελευταίο διάστημα, με πρόσχημα την «οικονομική κρίση». Υπό την απειλή της απόλυσης και τον εφιάλτη της ανεργίας, καλούνται εκβιαστικά οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν ατομικές συμβάσεις, μετατροπή βασικών όρων της εργασιακής σχέσης όπως περικοπή ωρών εργασίας με μείωση αποδοχών, ή μετατροπή της εξαρτημένης σχέσης εργασίας σε δήθεν «συνεργατική σχέση» που ενισχύει το μπλοκάκι (Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών) σε βάρος της πλήρους και σταθερής εργασίας και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή (ασφάλιση, δώρα, αποζημίωση κ.ά.).
Αυτές οι «ατομικές συμφωνίες» που επιβάλλονται από τον εργοδότη, έχουν εξαιρετικά δυσμενή αποτελέσματα για τον εργαζόμενο, αφού ουσιαστικά μετατρέπουν τη σταθερή αορίστου χρόνου απασχόληση σε μερική ή σε «εκ περιτροπής» εργασία και οδηγούν στην απώλεια κατοχυρωμένων εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.
Εκτός των ανωτέρω, το βασικό χαρακτηριστικό των περισσότερων «ατομικών συμφωνιών» είναι ότι δεν αναφέρεται ρητά η ημερομηνία λήξης τους και συνεπώς αυτοδίκαιης και χωρίς άλλους όρους επαναφοράς στο πρότερο καθεστώς της εργασιακής σχέσης.
Επομένως οι εργαζόμενοι που κάτω από πιέσεις και υπό την απειλή απόλυσης μετατρέπουν με «ατομική συμφωνία» την εργασιακή τους σχέση, βρίσκονται σε δεινή κατάσταση με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον.
Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι, πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια, να γνωρίζουν ότι η «ατομική συμφωνία» που τους «προτείνει» ο εργοδότης ενέχει τους εξής κινδύνους:
- Να μετατραπεί για πάντα η πλήρης απασχόληση σε μερική απασχόληση ή σε «εκ περιτροπής εργασία», με αποτέλεσμα να μειωθούν οι μηνιαίες αποδοχές, τα Δώρα (Πάσχα - Χριστουγέννων), το επίδομα αδείας, η άδεια, και σε περίπτωση απόλυσης να αποζημιώνονται με τον αντίστοιχο μειωμένο μισθό.
- Να χάσουν την αποζημίωση και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, αφού έχει εμφανιστεί το φαινόμενο ο εργοδότης, πρώτα να βάζει τον εργαζόμενο εκβιαστικά να υπογράφει οικειοθελή αποχώρηση και μετά να υπογράφει νέα ατομική σύμβαση εργασίας με νέα ημερομηνία πρόσληψης.
- Να ασφαλίζονται για λιγότερες μέρες το μήνα
- Να ζημιωθούν στον υπολογισμό της σύνταξης εφόσον θα ασφαλίζονται σε μικρότερη ασφαλιστική κλάση.
- Να μετατρέψουν μόνιμα τον ημερήσιο ή μηνιαίο μισθό, σε ωρομίσθιο.
- Να χαθεί η αμοιβή της υπερεργασίας, καθώς και της υπερωρίας.
Εάν αποδεχτούν τη μετατροπή της μόνιμης και αορίστου χρόνου απασχόλησης σε «εξωτερική συνεργασία» με ΔΠΥ, αυτό ενδεχομένως να σημάνει τεράστιες πιέσεις από τον εργοδότη για:
- Ανάληψη από μέρους τους του συνόλου της ασφαλιστικής κάλυψής τους στο ΤΑΙΣΥΤ ή στο ΤΕΒΕ.
- Απώλεια των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα.
- Απώλεια των επιδομάτων αδείας, ασθενείας.
- Σε περίπτωση απόλυσης, επίσης, κινδυνεύουν να μη λάβουν αποζημίωση με βάση την προϋπηρεσία τους, ενώ δεν θα λάβουν επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
Καλούμε τους συναδέλφους, πριν από κάθε «συμφωνία» μετατροπής της εργασιακής σχέσης που τους προτείνεται από την εργοδοτική πλευρά, να επικοινωνούν με την ΕΣΠΗΤ, να γνωστοποιούν το θέμα, για να αποτρέπουν τη μόνιμη βλάβη των θεμελιωδών εργασιακών τους δικαιωμάτων. Αλλά κυρίως, να ενημερώνουν τον κλάδο και την Ένωση ώστε να μπορεί άμεσα και αποτελεσματικά να οργανώνεται η συλλογική αντίδραση των εργαζόμενων ενάντια στην εργοδοτική επέλαση στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μας.